قرارداد اجرائیات مناطق
 عنوانتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
قرارداد خرید، تهیه و حمل مصالح جهت اجرای عملیات عمرانی خدمات شهری 1399/06/021.20 MB45دانلود
قرارداد خرید مخازن ۷۷۰ لیتر گالوانیزه انباشت موقت پسماند1399/06/021.09 MB31دانلود
قرارداد واگذاری امور خدمات شهری(تنظیف،جمع آوری و حمل پسماند و نخاله های شهری)1399/05/192.18 MB41دانلود
قرارداد واگذاری اجرای امور عمرانی خدمات شهری و احکام سامانه ۱۳۷1399/05/19997.24 KB42دانلود
قرارداد اجرای عملیات حفظ نگهداری و بهبود فضای سبز1399/05/193.67 MB652دانلود
قرارداد انجام عملیات لایروبی و صفحه کشی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضلاب شهری درسطح منطقه 1399/04/23459.00 KB52دانلود
قرارداد انجام عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق چهار و پنج شهرداری اهواز1399/04/141.17 MB40دانلود
قرارداد انجام عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق سه و هفت شهرداری اهواز1399/04/141.17 MB45دانلود
قرارداد انجام عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق دو و شش شهرداری اهواز1399/04/141.17 MB45دانلود
قرارداد انجام عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق یک و هشت شهرداری اهواز1399/04/141.20 MB49دانلود