وظیفه میادین و ساماندهي مشاغل

استراتژي هاي وظیفه ای میادین و ساماندهی مشاغل شهری در برنامه پنج ساله اول توسعه و عمران شهر اهواز

1.       تدوين و اجراي طرح جامع ساماندهی مشاغل مزاحم 

2.       فراهم نمودن بستر مناسب جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی (به منظور ساخت و ساز میدانهای جدید میوه و تره بار وساماندهی بازارچه ها ي موجود و انتقال و ساماندهی مشاغل مزاحم و صنایع)

3.       طراحي و احداث مكان هاي مناسب جهت كاربري سورتينگ و بسته بندي ميوه و تره بار در ميادين

4.       اختصاص زمين هايي جهت احداث مشاركتي و انتقال مشاغل مزاحم و صنايع

5.       تمرکز بر صادرات میوه و تره بار به استانها و کشورهای همجوار با توجه به راههای ارتباطی و بنادر فراوان دراستان

6.       ايجاد مكانيزم مناسب جذب ،‌آموزش و بكارگيري نيروي انساني متخصص

 

بازگشت»