ﺳﻪشنبه، 6 تیر 1396
نمودار سازمانی معاونت خدمات شهری

جهت آشنايي با وظايف هر بخش، روي بخش موردنظر كليك نماييد.

نمودار سازماني خدمات شهري