طراحی سایت
وظیفه پارکها و فضای سبز

استراتژي هاي وظیفه ای پارکها و فضای سبز در برنامه پنج ساله  اول  توسعه و عمران شهر اهواز

1.        تدوین طرح جامع  فضای سبز شهر اهواز

2.       توسعه فضای سبز شهری و احداث کمربند سبز وساحل سازی رود خانه کارون و اجرای طرح آب خام  جلب مشارکت بخش خصوصی و کارخانجات و شرکت های موجود در شهر اهواز جهت توسعه فضای سبز،پارکها و کمربند سبز

3.       توسعه طرحهاي تحقيقاتي جهت افزايش تنوع گونه هاي گياهي با شرايط اقليمي استان

4.       ايجاد مكانيزمي جهت جلوگيري از تغيير كاربري هاي فضاي سبز

5.       مطالعه، طراحی و اجرای پارکهای مدرن شهربازی با توجه به استانداردهای ملی و منطقه ای

6.       ارتقاء فرهنگ شهروندی درجهت توسعه و نگهداری فضای سبز و تجهیزات مبلمان شهری

 

بازگشت»