آژانس های گردشگری شهر اهواز

نام دفتر

نشانی

 

تلفن / فکس

آریا سفر جنوب

اهواز – خ سلمان فارسی – ساختمان عباسی- طبقه  اول پ 48

8-2235555-0611

2235559 فکس

بهادری

اهواز خ نادری بین خ مسلم و فردوسی

8-2202057-2202011و0611

2202010

پریا پرواز جنوب

اهواز – فرهنگ شهر –خ اصلی نبش 20متری کشاورز

8-3356907

3357002-0611-3357001

پیام آوران مهزیار

اهواز خ طالقانی مقابل حسینینه اعظم مجتمع پارس طبقه 2

2236383-0611

فکس2238633

پیک خورشید

اهواز خ شریعتی نبش خ اباذر پ 117

2-5518881-0611

5533337

توربانان جنوب

اهواز – زیتون کارمندی – خ اصلی نبش خ فاضل پ 201

4-4440843

فکس 4440546

جهان رهیاب

اهواز – زیتون کارمندی  نبش خ فردوس

3-4431182

0611

خوش سفران خلیج فارس

اهواز – کوی انقلاب خ ارفع

3788782-3797086

3799067-0611

ستاره جنوب

اهواز – کیانپارس – نبش خ 11 شرقی

6-3363831

3361524-0611

سیر و سفر معراج

اهواز – باغ معین –خ نظام وفا

2221784-0611

سیمرغ جنوب

اهواز خ انقلاب – اول کمپلو – شماره 183

3777777-3787777

3788888-0611

طیاره

اهواز خ آزادگان بین کیکاوس و کیومرث – ساختمان محمدی پ 467

2229849-0611

2226108

غزنوی

اهواز کوی انقلاب – خ غزنوی روبروی پاسگاه شماره5

3-3784051

3772530-0611

فروزانفر

اهواز – خ سلمان فارسی نبش خ فردوسی

3و2230761-0611

2212216-2220409

2230762

کارون

اهواز – کیانپارس خ 17 شرقی

9-3367116

80-3333379

3362541-0611

کبیر

اهواز – امانیه خ شهید منصفی شماره 33

8-3366607-0611

3332596

کبیران

اهواز – کیانپارس بازار مرو

3375273-3374393

7-3376235-0611

کوین اهواز

اهواز –زیتون کارمندی خ حجت بین زمزم و زمرد پ 183

4-4438243-0611

4437137

کهکشان اهواز

اهواز – فلکه فرودگاه

9-4435858-0611

4432934-4432929

4442371

مادر

اهواز – خ سلمان فارسی نبش  ادهم پ 398

3-2202662-0611

2221550-2221819

2217625

روناش

اهواز- کیانپارس بین خ 2و3 شرقی

3386142-3386626

3387299-0611

امید پرواز مهر

اهواز- خ آزادگان روبروی سینما ساحل مجتمع علوی طبقه اول واحد 1

3-2232451-0611

50-2920949

2232454

قلندر بختیاری

اهواز خ نادری نبش خ خوانساری ساختمان گرگ زاده طبقه 2 پ 69

2223575-0611

2226335

همسفران خلیج فارس ایرانیان

اهواز- خ سلمان فارسی نبش خ گندمی جنوبی ساختمان رضایی

4-2230981

2230985

رویا سفر جنوب

اهواز خ شریعتی بین امام خمینی (ره) و سیروس

 

فرزین گشت

اهواز کوی علوی خ شهید کردونی جنب مدرسه غیرانتفاعی علوی

3370778

آبتین

اهواز – نادری مجتمع تجاری بهار طبقه 3 واحد 15

2237546-0611

2237547

ماهر جنوب

اهواز – خ سلمان فارسی خ شهید قنادان زاده – ساختمان رضا

2210156-2210500

5-2236273-0611

2213623

سپهر ایرانیان

اهواز – خ آزادگان نبش خ شهید مصطفایی

8-2235007-0611

2235009

مهراد

اهواز – کیانپارس – روبروی بیمارستان مهر

2227621-0631

2227632

نخل طلایی

اهواز – کیانپارس – بین خ 1و2 شرقی شماره 163

09161114951

3383023-0611

3387815-3385674

3386489

نوید جنوب

اهواز کوی انقلاب ابتدای خ ارفع پ 1358

3776259-3369066

3780991-0611

یاقوت

اهواز کوی انقلاب –خشایار  نبش خ هلالی

2-3798188

3781201-0611

توکا سیر سعادت

اهواز – خ نادری نبش خ موسوی مجتمع تجاری کارون طبقه اول

1-2234320-0611

فکس 2233968

اکسین

اهواز – کیانپارس نبش خ 7 شرقی پ 75

3380838-3383921

3377331-0611

دانیال سیراهواز - تعطیل

اهواز – خ امام خمینی شرقی جنب بانک تجارت

2202777-0611

2230904

پرواز اطلس جنوب

اهواز- خ طالقانی نبش خ مسلم شمالی ساختمان ژرف طبقه اول

6-2232945

2235480-3786222