فهرست هتل های استان خوزستان

شهر
تلفن
امکانات هتل
اتاق
درجه
نوع هتل
نام هتل
آبادان
0631-34002
 
0
4
هتل
كاروانسرا
اهواز
0611-2220091-5
 
139
4
هتل
هتل بين المللي پارس اهواز
آبادان
0631-30060
 
0
4
هتل
پارسيان
بندرماهشهر
065223-36990
 
0
3
هتل
آزادي
اهواز
0611-4442435
 
60
3
هتل
اكسين
انديمشک
29580-064242
 
0
3
هتل
بزرگ انديمشك
بندرماهشهر
0652-2333118
 
50
3
هتل
صدف
بندرامام خميني
6000-0652252
 
0
3
هتل
مجتمع بندر امام
دزفول
0641-6261100
 
0
3
هتل
مهمانسراي بزرگ دزفول
بندرماهشهر
0652-2354924-6
سالن چند منظوره+سالن بيليارد+2رستوران+اينترنت+اژانس
52
3
هتل
هتل ايرانيان
آبادان
0631-24303
 
0
2
هتل
آزادي شهر
بندرماهشهر
065223-20123
 
0
2
هتل
آزادي ماهشهر
انديمشک
064242-22437
 
0
2
هتل
اقبال
اهواز
0611- 2217200
 
0
2
هتل
ايران
خرمشهر
0632-4243501
 
0
2
هتل
سبز
آبادان
0631-2224898
 
0
2
هتل
كيوان
مسجدسليمان
0631-3333985
 
0
2
هتل
مهمانراي جهانگردي مسجد سليمان
اهواز
0611-2225757
 
0
2
هتل
نادري
شوش
0642-5228387
 
0
2
هتل
نصر شوش
خرمشهر
0632-4214480-3
صبحانه رایگان با سرویس اتاق ، تلویزیون ، ویدئوی مركزي،ميني بار، سیستم تهویه مطبوع رستوران -پارکینگ راهنماجهت گشت شهروجاذبه های توریستی
25
2
هتل
نگين اروند
اهواز
0611-2222111
 
32
2
هتل
پرشيا
ايذه
06235-30027
 
0
1
هتل
آنزان
شوش
0642-5225050
 
0
1
هتل
آپادانا
آبادان
0631-2228496
 
0
1
هتل
جم
انديمشک
064242-41818
 
0
1
هتل
رستم
اهواز
0651-2230228
 
0
1
هتل
مجلسي
اهواز
0611-2222534
 
0
1
هتل
پارك نو