نمودار سازمانی معاونت خدمات شهری

 
شرح وظایف معاونت خدمات شهری

۱. برنامه‌ریزی، هماهنگي و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و فراهم آوردن امكانات موردنیاز براي ارائه و توسعه بهینه و عادلانه خدمات شهري.
۲. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر حسن انجام امور جاری خدمات شهری ( ايمني و آتش‌نشانی ، پارک‌ها و فضاي سبز ، ساماندهي مشاغل شهري ، پيشگيري و مقابله از حوادث غیرمترقبه ، تنظیفات شهر و مدیریت پسماند ، میادین ، آرامستانها ، کشتارگاه ، آبهای سطحی و ...).
۳. بسترسازی و تسهیل در زمینه جلب و ارتقاء مشارکت شهروندان در امور خدمات شهري.
۴. برنامه ریزی و نظارت جهت کنترل و ارتقاء سطح بهداشت و محیط‌ زیست شهري در حيطه وظايف شهرداري.
۵. برنامه ریزی ، نظارت و کنترل در خصوص مدیریت بحرانهای شهری و بهبود شرایط ایمنی و پدافند غیرعامل در حد اختیارات و ضوابط و مقررات.
۶. برنامه ریزی در جهت استفاده بهينه و ساماندهی منابع آبي مورد نیاز و استفاده مجدد از پسابها و بازچرخانی آن و توسعه آب خام.
۷. برنامه ریزی در جهت تامین آب خام مورد نیاز فضاهای سبز شهری و تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز آن.
۸. برنامه‌ریزی و نظارت جهت حفظ ، ايجاد و توسعه فضاي سبز و کمربند سبز در راستای تحقق توسعه پایدار شهر اهواز.
۹. برنامه ریزی و نظارت بر انعقاد قرارداد و انتخاب پیمانکاران ذی صلاح در حد اختیارات تفویض شده.
۱۰. برنامه ریزی و نظارت بر استقرار ، نگهداشت ، بهسازی ، استانداردسازی و توسعه نظام‌مند تأسیسات شهری.
۱۱. برنامه ریزی و نظارت در جهت کاهش ، پیشگیری و رفع بهنگام تخلفات شهري (نظیر تخلفات ساختمانی، سدمعبر ، متکدیان ، مشاغل غیر مجاز و مزاحم و ...).
۱۲. جلوگیری از ایجاد و تأسیس صنایع و مشاغل آلاینده، مزاحم، مضر و خطرناک در سطح ناحیه و همکاری و انجام اقدامات لازم به منظور ساماندهی و انتقال صنایع آلاینده مزاحم به خارج از شهر با رعایت مقررات و دستورالعملهای صادره و با هماهنگی واحدهای ذیربط.
۱۳. نظارت بر گردش امور کمیسیون‌های ذی‌ربط در امور اجرايي شهر از قبيل کميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵، کميسيون ايمني اماکن عمومي و ستادهاي اجرائي خدمات شهري.
۱۴. برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور خدمات شهری در بخشهای مختلف و اتخاذ رویه هماهنگ توسط مناطق شهرداری و سازمانهای وابسته در جهت پیشبرد بهینه امور.
۱۵. برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان‌های وابسته مربوط از لحاظ نيل به اهداف پیش‌بینی‌شده و ارزیابی عملکرد آن‌ها. .
۱۶. برنامه ریزی و تدوین ضوابط و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز با رعایت دستورالعمل نحوه تدوین دستورالعملها (ایزو).
۱۷. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۱۸. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۹. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۰. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت معاونت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۲۱. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۲۲. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

 
شرح وظایف اداره کل هماهنگی و راهبردی بر خدمات شهری
۱. برنامه ریزی در راستای شناسایی نیازهای فعلی و آتی شهر در زمینه خدمات شهری و پیش بینی مطالعات و اقدامات مورد نیاز در جهت بهبود و ارتقاء خدمات شهری.
۲. تدوین برنامه اجرایی جهت بهبود کمی و کیفی خدمات شهری.
۳. برنامه‌ریزی و هماهنگي براي كاهش تصدي گري و افزايش مشاركت بخش خصوصي در امور خدمات شهري برنامه ریزی در جهت ارتقاء آگاهی عمومی و جلب مشارکت و همکاری مردمی در زمینه بهبود خدمات شهری و پیشگیری از تخلفات شهری.
۴. تهیه و ارائه راهکار جهت ارتقاء سیستم مکانیزاسیون خدمات شهری.
۵. برنامه ریزی و انجام تشريفات قانوني انتخاب پيمانكاران در امور خدمات شهري.
۶. نظارت بر تحقق تعهدات پیمانکاران در قراردادهای حوزه خدمات شهری.
۷. نظارت عالی بر نحوه عملکرد و چگونگی تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران خدمات شهری مناطق و ارزیابی عملکرد آنها در چارچوب دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی.
۸. تدوین و پیشنهاد ضوابط، لوايح ، دستورالعمل‌های فني موردنیاز در حوزه معاونت خدمات شهري با رعایت دستورالعمل نحوه تدوین دستورالعملها (ایزو).
۹. نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
۱۰. هماهنگی با سایر ادارات و سازمانهای خدمات رسان در سطح شهر جهت بهبود کمی و کیفی خدمات شهری.
۱۱. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۱۲. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۳. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۱۴. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۱۵. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف اداره کل اجرایی و نظارت بر خدمات شهری

۱. نظارت بر اجرای امور مربوط به خدمات شهري و قراردادهای مربوطه ( ايمني و آتش‌نشانی، پارک‌ها و فضاي سبز، مديريت پسماند، رفع تخلفات شهری، مصالح و ماشین آلات، نخاله های ساختمانی، قراردادهای بهداشتی و زیست محیطی و ...).
۲. برنامه ریزی ، پیگیری و نظارت بر استقرار ، بهره برداری ، نگهداری، بهینه‌سازی ، توسعه نظام مند، و نوسازی تجهیزات و تأسیسات شهری و بهره گیری از فناوریهای نوین در این زمینه.
۳. تهیه بانک اطلاعاتی شناسنامه و نقشه فني وضع موجود تجهیزات و تأسیسات شهری وابسته به شهرداری و بروز رسانی دائم آن.
۴. برنامه ریزی و نظارت بر حفظ و توسعه ایمنی تاسیسات و طرح های خدمات شهری.
۵. برنامه ریزی و پیگیری ایجاد شبکه تأسیسات هوشمند و زیرساخت‌های موردنیاز آن.
۶. نظارت و ارزیابی پیمانکاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تأسیسات شهري.
۷. نظارت بر ارائه خدمات پشتيباني و فني پیمانکاران حوزه های مختلف خدمات شهری.
۸. برنامه ریزی و پیگیری بهینه سازی مصرف انرژی در تأسیسات و ساختمان‌های مربوط به شهرداری و تدوین دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی با رعایت دستورالعمل نحوه تدوین دستورالعملها (ایزو).
۹. برنامه و نظارت بر تامین نیازها و ارتقا کیفی مبلمان شهری.
۱۰. ساماندهي و نظارت بر دکل‌های سطح شهر.
۱۱. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های مرتبط با امور حفاری ها و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی .
۱۲. شناسایی و تدوین مصادیق تخلفات شهری و تهیه دستورالعمل برای برخورد با آن‌ها با رعایت دستورالعمل نحوه تدوین دستورالعملها (ایزو).
۱۳. برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به انتقال کسبه و مشاغل مزاحم شهری به مناطق پیش بینی شده خاص(موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها).
۱۴. برنامه‌ریزی، نظارت و اقدام جهت پيشگيري و رفع تخلفات شهري كه اهم آن عبارت‌اند از انواع سد معبر و پارک غیرمجاز، اشغال و بهره برداری از فضای سبز و پارکها، تخلفات ساختمانی، ضایعات و نخاله های ساختمانی، انواع مشاغل مزاحم ، خطر آفرین و غیرمجاز، آلوده سازی محیط (بهداشتی، صوتی، نوری، بصری، بویایی....)، اقدامات مختل کننده ایمنی محیطی شهروندان، مخدوش سازی سیمای شهری، تبلیغات و تابلوهای غیر مجاز، نصب ادوات و تجهیزات بدون مجوز، حفاری و گودبرداری غیرمجاز، قطع درختان و ... .
۱۵. نظارت بر تشکیل و گردش کار ستادهای رفع سد معبر و پیشگیری از خطر سیل و ... و نیز حسن اجرای مصوبات و تصمیمات ستادهای مذکور توسط حوزه های اجرایی.
۱۶. نظارت و ساماندهی زمینهای باير و بناهاي مخروبه و نیمه‌تمام بلاتكليف و راكد.
۱۷. مدیریت و ساماندهی دستفروشان، متکدیان و فعاليت كودكان خياباني و کارگران مستقر در میادین و معابر شهر.
۱۸. معرفي متخلفين از مقررات شهرداري به دادگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط.
۱۹. هماهنگی جهت پيگيري و پشتيباني قضايي و انتظامی از انجام مأموریت‌ها و مأمورین امور اجرائيات شهرداري در مواقع لزوم.
۲۰. پیگیری ابلاغ و اجراي احكام.
۲۱. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۲۲. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۳. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۴. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۲۵. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.